Stichting Groene Binnenstadsbeken

Welkom op de website van de Stichting Groene Binnenstadsbeken. De Stichting is in 2006 opgericht om de groene stadsbeken meer tot hun recht te laten komen in Hengelo (O). De Stichting wil de beken versterken en zichtbaar maken om zodoende de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het leven in de stad te verbeteren.

Hengelo is een stad van beken. De stad dankt haar bestaan aan de beken. Het huidige, moderne Hengelo moet de ambitie hebben haar identiteit te verbinden aan haar beken. Lommerrijke beken kunnen het verstedelijkte gebied van Hengelo een bijzonder karakter geven. De groen/blauwe aders door het grijze gebied zijn beeldbepalend en hebben een enorme aantrekkingskracht op mens en natuur.

Op veel plekken zijn de beken niet meer zichtbaar, herkenbaar of voelbaar. Ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid worden niet alleen bepaald door stenen maar ook door water en groen. Daarom moet bij het maken van plannen niet alleen een stedenbouwkundig ontwerp, maar ook een landschappelijk ontwerp worden gemaakt. De natuurlijke inpassing van de beken moet hierin een prominente plek krijgen.

Wilt u meer weten over de beken in Hengelo dan vindt u veel informatie op deze website. Draagt u de beken een warm hart toe dan kunt u sympathisant worden van de Stichting.

Laatste nieuws

2 Jaar lang is John Heymans stadsdichter van Hengelo geweest. In deze periode heeft hij in dichtvorm bekende gebeurtenissen in Hengelo becommentarieerd. Ook heeft hij een fraai gedicht over de Hengelose binnenstadsbeken geschreven.